top of page

Així ha estat l'any 2023 pel GRID Granollers

La plataforma GRID Granollers, creada per a l’impuls de projectes compartits i per a l’aprofitament dels recursos industrials del territori, segueix creixent en recursos, aliances, materialitzacions d’intercanvis i propostes, per  lligar la indústria a l’economia circular.


A continuació us fem recull del que ha estat l’any


2023 AL MERCAT DE RECURSOSGRID Granollers compta ara amb 56 propostes (restes de producció, excedents, residus, etc.) en el seu Mercat de recursos, totes provinents d’empreses de Granollers i entorn, un total de 17 més que l’any anterior.

 

S’han acumulat fins a 23  aprofitaments per part de diferents prenedors, a més de diversos que estan en procés de tancament. Els podeu veure aquí, on a més trobareu un vídeo que hem creat i que mostra una bona part d’aquests nous usos pels recursos de GRID:

 

A GRID, a més d’exposar el recursos, treballem per identificar alternatives de millora en de l’ús i gestió de recursos i fem cerca activa, de manera conjunta amb els productors, de vies d’aprofitament.

 

L’aprofitament dels recursos a través del GRID ha permès reduir el cost de gestió dels productors i ha generat un estalvi als prenedors. A més, ha contribuït a reduir el consum de nous recursos, i per tant hem contribuint a través de la simbiosi industrial a la millora de l’impacte ambiental.


NOU APARTAT AL MERCAT: LES DEMANDESL’any 2023 hem creat una nova secció, dins del Mercat de Recursos: les Demandes. Es tracta de peticions que fan les empreses per accedir a recursos reaprofitables sense necessitat de consumir noves matèries primeres.

 

Aquesta secció s’ha iniciat amb un projecte impulsat en col·laboració amb una empresa que requereix palets per a l’entrega de producte als seus clients. Anteriorment, adquiria aquests palets, a partir de la participació a GRID, pot accedir sense cost als palets d’aquelles empreses que actualment no poden valoritzar els seus palets perquè no compleixen amb mides estàndards al mercat.

 

Es tracta d’un clar cas de simbiosi industrial:

 

• Per a l’empresa receptora:  Reconvertir el cost econòmic d’adquisició dels palets en un cost logístic menor de recol·lecció dels palets.

• Per l’empresa donadora: Reducció del cost de la gestió de residus dels palets.

• Pel medi ambient: Reducció del consum de fusta i foment l’aprofitament de recursos existents. Així mateix hi ha també un reducció del impacte ambiental ja que la alternativa de valorització material (reciclatge) o energètica (incineració) dels palets tenen uns factors d’emissió associats que s’estalvien en cas d’optar per la reutilització amb empreses locals.

 
Un dels elements principals de GRID és la cerca de projectes compartits, per fer possible l’assoliment d’economies d’escala que permetin assolir estalvis a les empreses, a partir de la col·laboració.


L’any 2023 s’han treballat els següents:

 

- Les Auditories de flotes d’empresa: servei per a l’anàlisi de com fer la transició al vehicle elèctrics o altres formes de mobilitat a l’empresa.

- La Retirada de fibrociment als polígons industrials: programa que ofereix un conjunt d’eines per abordar la retirada d’elements constructius en fibrociment i la seva substitució per elements nous.

- La Millora de l’eficiència de la cadena de subministraments: planteja treballar a nivell individual sobre la cadena de subministrament (de materials i de serveis) de les empreses per tal de poder identificar alternatives més sostenibles i també basades en l'agregació de demanda.

- La Recollida Mancomunada d’orgànica: s’ha dut a terme l’agregació de demanda i s’ha creat un circuit privat de recollida d'orgànica (no de processos) de les empreses dels polígons.

- Els Informes trimestrals del consum d’energia de les empreses: facilitar la interpretació dels consums d’energia i oferir consells individuals per tal de reduir el cost de l’energia a les activitats.

- La Generació solar compartida: foment de la implementació de sistemes solars compartits entre diverses empreses ubicades en un mateix entorn

 

Us animem a explorar els Nous Reptes, proposats i oberts per l’any 2024.


I L’AGORA SEGUEIX CREIXENT


L’Àgora la constitueixen els diferents espais de trobada de les empreses que volen explorar els diferents àmbits relacionats amb l’economia circular, des d’una perspectiva de col·laboració i intercanvi. Tenen dos formats: les Trobades GRID i els Esmorzars GRID.

 

Durant el 2023 aquestes han estat les propostes de l’Àgora:

 

El 18 de maig es va celebrar la jornada professional de la Fira EVC de Granollers, dedicada enguany a la col·laboració empresarial com estratègia clau en l’economia circular. Es va comptar amb la presència de tres dels clústers més rellevants de Catalunya, es va realitzar una reunió de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i, finalment, es va fer la primera trobada de les Associacions dels polígons de la ciutat de Granollers, promoguda per GRID.

 

Al llarg de l’any 2023 hem fet tres esmorzars GRID:

Aluminera va presentar la seva estratègia de descarbonització, iniciada el 2019, i que li permetrà la neutralitat climàtica l'any 2030 i assolir zero emissions l'any 2050.

L’esmorzar es va centrar en revisar les alternatives de mobilitat per a les empreses dels polígons.

L’esmorzar es va dedica a avaluar la problemàtica de l'existència de fibrociment en les empreses dels polígons industrials.


Podeu veure els resums de les sessions al Bloc de GRID Granollers


I ALTRES INICIATIVES QUE ENS APROPEN A L’EMPRENEDORIA i L’ÀMBIT SOCIALPARTICIPACIÓ A LA FIRA DE L’ECONOMIA VERDA I CIRCULAR

GRID Granollers va disposar novament d’un estand a la Fira, fet íntegrament dels materials del Mercat de Recursos, per donar a conèixer les diferents propostes al públic assistent.


COMPETICIÓ GR-IDEES

GR-IDEES va entregar el primer premi el més de gener, i va obrir la segona edició del la competició el mes de setembre. Amb aquesta proposta volem connectar alguns dels materials disponibles al Mercat de Recursos de GRID amb la creativitat i l’emprenedoria de la comarca, per tal de crear nous negocis que siguin viables tècnicament i econòmicament. Conegueu la Competició GR-IDEES.

 

PARTICIPACIÓ A L’ECOGRA

Vam estar presents a la Fira Ecogra de Granollers, celebrada el 28 d’octubre.

 

MANTENIM L’ESPAI FÍSIC DE GRID A CAN MUNTANYOLA

Us recordem que podeu veure els recursos de GRID a l’espai que tenim obert a Can Muntanyola. Es poden veure els materials i algunes idees de transformació.

 

I el 2024 vindrà carregat de noves propostes!!!

Comments


bottom of page