top of page

14è Esmorzar GRID: Fibrociment en naus industrials


El dijous 16 de novembre va tenir lloc el 14 Esmorzar GRID que es va centrar en la problemàtica de l'existència de fibrociment en les empreses dels polígons industrials. 


En aquest cas vam comptar amb la participació del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i més concretament del Coordinador de la Comissió per a l'Erradicació de l'amiant a Catalunya que van explicar els motius, els objectius i el contingut Pla nacional per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya. 


Després d'una detallada i aclaridora part introductoria va informar respecte a les línies d'ajuda existents i que es preveuen apareguin en aquest propers anys. 


Els aspectes més destacats de la seva presentació van ser:


- El pla es deriva d'una normativa europea que estableix les dates en que el fibrociment haurà de desaparèixer de TOT el territori europeu.

- S'està treballant en la definició d'un mapa que es preveu estigui disponible el primer trimestre de 2024 on es podrà veure la probabilitat que una teulada contingui amiant.  

- Tenint en compte els volums de retirada en els darrers anys, i els càlculs realitzats d'existència d'amiant en edificacions, es trigarien més de 100 anys en retirar tot el fibrociment previst.

- La Generalitat és coneixedora dels diferents punts crítics del pla d'erradicació que inclouen: capacitat de gestió del residu, existència de treballadors qualificats, nº d'empreses RERA operatives i amb capacitat d'operació... 

- El volum de sol·licituds d'ajudes supera els 100 milions d'euros mentre que el fons disponible era de 50 milions €.

- Es preveu que durant el proper 2024 apareguin nova línia d'ajuts, però de moment només poden dir que estan treballant per tal que enlloc del 2M€ habituals, passin a ser 10M€. 


Per a finalitzar l'esmorzar, des de Can Muntanyola es va presentar un Apunt tècnic per a la industria sobre fibrociment, i es va informar del Servei de Suport a la retirada de fibrociment que s'ofereix des de Can Muntanyola a través del portal GRID.


Si voleu més informació podeu:

Accedir a l'espai del servei en el GRID: https://www.gridgranollers.com/product-page/retirada-del-fibrociment-als-polígons-industrial o enviar-nos un correu a grid@granollers.cat


bottom of page