Apretones de manos

Coopera

Uneix-te a altres empreses i aprofita sinergies i economies d'escala

Algunes bones idees necessiten de la cooperació amb altres per ser portades a la pràctica.


A COOPERA podreu veure quins projectes de col·laboració estan en marxa.
També podreu proposar reptes pels quals cerqueu socis.

Projectes en curs