top of page
POLIGONS_PALOU-4.jpg

Per què el GRID?

Dona visibilitat als recursos que ja no necessita la teva empresa perquè altres els puguin aprofitar. Creem comunitat i fomentem la simbiosi industrial i un entorn sostenible

Beneficis que obtenen les empreses i entitats participants de GRID

Optimització

de costos

Redueix el cost de gestionar els teus excedents com a residu o incorpora matèria a cost reduit. Estalvia participant en projectes col·laboratius

Simbiosi

industrial

Coopera amb altres empreses i beneficia't dels avantatges d'una comunitat industrial connectada i de km.0

Sostenibilitat ambiental

Incorpora criteris d’economia circular a l’empresa i millora l’impacte al medi de la teva activitat

Responsabilitat

social 

Dona els productes i materials que ja no necessites a alguna entitat social i/o ambiental que els pugui aprofitar 

A través de GRID Granollers les empreses poden compartir recursos que ja no necessiten o que en fan poc ús per tal de posar-los en valor i que altres puguin aprofitar-los.

 

És un lloc de trobada per compartir i adherir-se a serveis i projectes col·laboratius que es promouen en el seu entorn amb la finalitat d'aprofitar les economies d'escala i facilitar les sinergies industrials i la cooperació empresarial.

 

GRID Granollers és una iniciativa impulsada conjuntament entre l'Ajuntament de Granollers i les Associacions dels polígons de Granollers amb la finalitat de promoure la simbiosi industrial i crear polígons industrials competitus.

bottom of page