top of page
Retirada del fibrociment als polígons industrial

Retirada del fibrociment als polígons industrial

Des del 2002, està prohibida la utilització, la producció i la comercialització d’amiant a Espanya.  Aquesta norma no afecta a aquells elements instal·lats que hauran de ser retirats un cop finalitzada la seva vida útil, però en cap cas poden ser manipulats.

El maig del 2023 s’aprova el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032, que permetrà assolir l’objectiu fixat per la Unió Europea de retirar l’amiant abans del 2032

 

El projecte pretén informar a les empreses sobre els riscos de l'existència d'aminat, la legislació vigents i les obligacions que tenen les empreses i propietaris.

 

La iniciativa, promoguda des de Can Muntanyola, permetrà a les empreses iniciar el procés de retirada de fibrociment de les seves instal·lacions incloent:

- Informació detallada sobre els riscos de l’existència i la retirada del fibrociment

- La legislació vigent i la previsió de futures normatives

- Informació respecte drets i deures de les empreses així com els propietaris de naus industrials.

- Informació detallada respecte els costos de la retirada i tractament, calendaris i substitució per teulades noves.

 

Per a més informació podeu accedir a la següent fitxa descriptiva.

 • Descripció

  Des de Can Muntanyola a través de la plataforma GRID es promou aquest servei que pretén oferir eines a les empreses per abordar la retira d’elements constructius en fibrociment i la seva substitució per elements nous. Especialment rellevants és la substitució de teulades de fibrociment (URALITA) per teulades noves.

  El servei s’ofereix amb el suport extern d’empreses especialitzades en la retirada i gestió del fibrociment així com en el càlcul estructural de teulades de naus industrials.

  S’ofereix en dues fases, i es poden sol·licitar de forma individual.

  Fase 1: Fase 1: d’identificació de fibrociment i informació i assessorament bàsic a les empreses.

  Fase 2: Assessorament tècnic especialitzat  que inclou un informe bàsic personalitzat així com un càlcul d’estructures certificant la resistència de la estructura existent a una teulada nova i/o una instal·lació solar.

 • Què necessitem?

  Empreses ubicades en naus industrials que tinguin teulades amb fibrociment així com d’altres elements constructius que utilitzin aquest material.

  A través del  formulari es requereixen informació bàsica de contacte així com algun detall vinculat directament amb l’objectiu del projecte.

 • Qui pot fer-ho?

  Empreses ubicades en els polígons industrials de Granollers, Montornés, Montmeló i Vilanova del Vallès.

 • Com fer-ho?

  - Omplir el següent formulari

  o

  - Contactar amb nosaltres a través del correu grid@granollers.cat o al telèfon 938614783.

bottom of page