Generació Solar compartida

Generació Solar compartida

L'objectiu d’aquest projectes és fomentar la implementació de sistemes de generació d’energia renovable entre les empreses dels polígons industrials de Granollers.

El projecte es centre en la promoció d’instal·lacions per a generar electricitat (solar fotovoltaica), aigua calenta (energia solar tèrmica) i/o aigua de procés (energia solar tèrmica de concentració) o d'altres sistemes de generació renovable

 

La compartició d'instal·lació de generació d'energia renovable, és un mecanisme que permet optimitzar el disseny, la instal·lació i l’ús, augmentant el retorn de la inversió. 

 • Descripció

  El projecte preveu la cerca d'alternatives per a la implementació de sistemes de generació d'energia renovable a partir d'un primer anàlisis de les necessitats de les empreses participants així com els limitants per a la implementació de sistemes d'autoconsum: econòmics, espais, consums, altres. 

  El projecte inclou:

  - Avaluació del potencial de generació solar o altres fonts renovables 

  - Definició inicial del projecte

  - Cerca de possibles sòcis implicats

  - Definició de possibles alternatives

 • Què necessitem?

  Busquem empreses de Granollers i del seu entorn, interessades en implementar sistemes d’energia solar o disminuir la seva petjada de carboni mitjanánt la implementació de sistemes de generació d'energia renovable, que tinguin limitacions tècniques o econòmiques per a realitzar aquest tipus d'inversions

  Existeixen diferents casuses que poden limitar la instal·lació o oferir valros de rendibilitat no satisfactoris:

  - Econòmiques: empreses sense capacitat d'inversió o que els interessen models de finançáment alternatius (crowdfundings...). Instal·lacions amb retorns d'inversió superiors als desitjats. 

  - Emplaçament: empreses sense espais disponibles (tipus de teulada, estructura no apta..) o amb espais insuficients.

  - Consums: consum de l'empresa no compatible amb la generació solar.

  En cadascun dels casos s'analitzaran les alternatives existents i s'identificaran els agents que poden facilitar-ne la implenetació final. 

 • Qui pot fer-ho?

  Qualsevol empresa i/o propietat ubicada en els polígons industrials de la Granollers i els seu entorn interessada en implementar sistemes de generació renovable.

   

 • Com fer-ho?

  Contactar amb grid@granollers.cat  describint les necessitats

  o

  Accedint al servei d'avaluació del ptoencial solar

  o

  Omplint el següent formulari