top of page

Aprofitament Sabates de Seguretat

A través de GRID Granollers s'ha pogut donar una segona vida a les sabates de seguretat provinents de l'empresa Coty, empresa ubicada al polígon Congost de Granollers. L'empresa fa canvi de sabates de seguretat regularment i, a partir d'aquesta primer donació, en planteja fer entrega de manera periòdica quan disposi de més equips de protecció.


Les sabates han estat aprofitades per estudiants dels Programes de Formació i Inserció (PFI) que es fan a Granollers i que venen requerint aquest material per poder dur a terme les pràctiques de la formació.


Els PFI s'adrecen a joves d'entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l'educació secundària obligatòria. Són estudis voluntaris i la seva durada és d'un curs acadèmic (1.000 hores). Els i les alumnes de PFI reben un acompanyament i una tutorització essencial per a l'assoliment dels objectius del programa. Els aprenentatges són vivencials i vinculats amb l'entorn proper, i inclouen pràctiques en empresa; s'aprèn fent, utilitzant metodologies actives i globals.


Amb els PFI, d'una banda, es facilita la continuïtat formativa dins de la formació professional i, de l'altra, l'aprenentatge de les competències transversals i professionals necessàries per al món del treball.Comments


bottom of page