top of page

Aprofitament múltiple de materials de GRID

L'associació que s'està creant a l'espai del Jardí de Can Vivas, al parc del riu del Ter en el municipi de Colomers, està reformant uns locals per tal de fer tallers i cursos per millorar els coneixements professionals i ajudar en el creixement a persones nouvingudes i en situació vulnerable.


Per tal d'habilitar aquests espais s'han fet servir recursos oferts a través de GRID, com ara les espumes o les caixes de fusta. Com a part de la formació, s'incorporen els sacs de cafè com a materials per fer un curs de costura, i de nou les caixes per fer cultius a l'horta.


Els recusos provenen de les empreses Descans del Vallès, SL de Granollers, Dibarcafé Agrícola Marcila SL de Montmeló i Huayi Compressor Barcelona, SL de Sant Quirze del Vallès.Comments


bottom of page