top of page
Demanda de Palets

Demanda de Palets

Palets de qualsevol tipus (americans, europeus o no estàndard en les seves mides) que hagin estat utilitzats ja, i que es puguin reutilitzar.

 • DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

  Palets de qualsevol tipus (americans, europeus o no estàndard en les seves mides) que hagin estat utilitzats ja i que es puguin reutilitzar. Es descarten palets trencats o que no poguessin garantir la seguretat en la seva manipulació.

  És imprescindible que els palets siguin oberts a ran de terra com a mínim per 2 dels seus 4 costats.

 • EMBALATGE/PRESENTACIÓ

  Palets

   

 • QUANTITAT

  Variable, i diverses vegades l'any

   

 • FREQÜÈNCIA DE GENERACIÓ

  Necessiten aproximadament 50 palets setmanals.

 • PREU EX WORKS

  Sense cost

   

 • TRANSPORT

  A càrrec del prenedor (demandant)

 • INFORMACIÓ DEL PROVEÏDOR

  La demandant és una empresa que prepara gran part de les seves entregues a clients en palets que utilitzen una sola vegada i que perden, ja que el client se’ls queda conjuntament amb els productes entregats.

  Com a part de la seva política de sostenibilitat, entre d’altres accions, creuen que poden fomentar l’ús de palets ja utilitzats per altres empreses, dins el marc de foment de reutilització de productes/embalatges que altrament es desaprofitarien.


  Conscients que hi ha algunes empreses, que un cop utilitzat els seus palets no en fan cap us addicional i han de gestionar la seva adequada eliminació, voldrien establir uns relació de col·laboració d’interès comú.

  Per confidencialitat i protecció de dades, no es mostra públicament informació sobre l'empresa.

   

 • CONTACTE

  En cas de requerir més informació, contacti amb nosaltres a grid@granollers.cat

bottom of page