top of page

Tercera sessió de les Trobades GRID Granollers

GRID Granollers indica el camí per a l'èxit a l'era de la sostenibilitat amb casos pràctics.


El dia 5 d'abril s'ha celebrat la jornada final de les «Trobades GRID: Guanyar amb la sostenibilitat», creades amb l'objectiu d'establir un diàleg entre les empreses i el sector públic i fomentar una cultura de col·laboració per a la sostenibilitat. La trobada s'ha iniciat amb la benvinguda de l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, als assistents. Com a ponents, hi han participat Luis Costa, un consultor de nivell internacional, membre del Forbes Coaches Council, i Lluís Juncà, director general d'Innovació i Emprenedoria de la Generalitat de Catalunya. Per últim, ha tancat la sessió el Jordi Táboas, director de Granollers Mercat, que ha emplaçat als presents per a una nova trobada per continuar aprofundint en l'economia circular, a l'ECV Lab del 26 de maig. Luis Costa ha ofert eines concretes per crear una cultura que fomenti la cooperació necessària per a l’èxit de qualsevol pla de sostenibilitat duna organització. La seva intervenció estava especialment dissenyada pels líders d'empresa que han de transitar les organitzacions cap a una nova cultura de col·laboració i generació de valor. Costa ha parlat d’organització, cultura i lideratge oferint models per enfrontar-se als reptes de forma ordenada i efectiva. Lluís Juncà ha portat a taula la mirada del sector públic i s'ha concentrat a oferir exemples concrets de com activar la cooperació. Amb actitud pràctica ha exposat la seva visió de com la innovació juga un rol clau en la transició a l’economia circular i ha subratllat que la sostenibilitat ja no és una opció per a les empreses, sinó que és una obligació. Juncà ha recordat com no només la regulació creixent representa un vincle per a les empreses, sinó que aquestes podran accedir a més inversions i més oportunitats de negoci si abracen la tendència de la sostenibilitat. Ha conclòs que la cooperació entre el sector públic i les empreses s'ha de reforçar i que els exemples d'èxit, com ara el programa Xarxes d'Acció, s'han de multiplicar en nombre i impacte econòmic. Les idees de Costa i Juncà han sonat en total concordança amb les ponències de les dues trobades precedents. A la primera trobada, el professor d'IESE Fabrizio Ferraro va explicar les tendències que estan impulsant el mercat cap a la sostenibilitat. Ferraro va fer clar que la pregunta no és si les empreses s'han d'adaptar a una economia sostenible, sinó que com poden transformar les exigències creixents de governs i inversors en oportunitats de creixement. En aquesta ocasió Isaac Peraire, director general de l'Agència de Residus, va explicar formes de col·laboració que es poden establir amb l'entitat que dirigeix. A la segona trobada, Joan Tristany, director general d'AMEC, l'associació d'empreses industrials internacionalitzades, va explicar casos d'èxit concrets lligats a la sostenibilitat. Tristany va posar especial èmfasi en la necessitat d'establir pràctiques de col·laboració entre empreses i va explicar que la cooperació ha de ser molt concreta i sobretot els resultats han de ser clars i mesurables. Joan Martí, director de l'àrea d'estratègia empresarial d'Acció, va parlar de les eines que la seva entitat posa a disposició de les empreses per col·laborar i desenvolupar plans de creixement. Va esmentar la creació de clústers o agrupaments d'empreses diferents al voltant d'un interès compartit i va esmentar B-Corp, per oferir eines de control i fins i tot certificació de la sostenibilitat d'una empresa. El cicle ha estat creat amb la col·laboració de Giuseppe Cavallo, expert en estratègia de marca. Cavallo ha recordat com les idees fonamentals que han emergit de les tres Trobades GRID han posat en relleu que les empreses han de prendre una postura proactiva respecte a la sostenibilitat i fer-ne una oportunitat o bé aquesta, al contrari es transformarà en un problema . Cavallo també ha subratllat que les empreses han de mirar la sostenibilitat per la seva naturalesa, que és sistèmica i per això han d'aprendre a col·laborar entre empreses i amb el sector públic: una cosa que requereix una nova cultura i una nova manera d'actuar. Trobades GRID: Guanyar amb la sostenibilitat és un programa de tres conferències organitzat per GRID Granollers, la plataforma al servei d'empreses i entitats per a la cooperació a favor de l'economia circular. Els vídeos complets de les tres trobades es penjaran al web de GRID Granollers perquè puguin ser consultats per totes les persones interessades.


GRID Granollers és una iniciativa impulsada conjuntament entre Granollers Mercat, l’Ajuntament de Granollers i les Associacions dels polígons de Granollers amb la finalitat de promoure la simbiosi industrial i crear polígons industrials competitius; compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

A través de GRID Granollers les empreses poden compartir recursos que ja no necessiten o que en fan poc ús per tal de posar-los en valor i que altres puguin aprofitar-los. Però també és un lloc de trobada per compartir i adherir-se a serveis i projectes col·laboratius que es promouen en el seu entorn amb la finalitat d'aprofitar les economies d'escala i facilitar les sinergies industrials i la cooperació empresarial.


Mireu el vídeo de presentació de GRID Granollers.


Comentários


bottom of page