top of page

Resultats del Gestor energètic compartit 2020, una millora ambiental i econòmicaEl servei de gestió energètica compartida, que promou Granollers Mercat com a proposta de col·laboració dins de GRID Granollers, aconsegueix estalviar més de 80.000 euros a les empreses participants l'any 2020 i redueix les seves emissions en més de 10 tones de CO2 cada any.


El servei de gestió energètica compartida és una iniciativa de col·laboració publicoprivada promoguda des de Granollers Mercat amb el suport de les associacions d’empresaris dels polígons industrials de Granollers. Aquest servei es proposa fomentar la incorporació de la gestió energètica en el dia a dia de l’activitat empresarial, millorant així la seva competitivitat. A través d’aquest servei les empreses tenen la oportunitat d’aplicar mesures per a reduir el consum i el cost energètic, reduir l’impacte que generen al medi ambient i treballar per a la implementació de projectes de generació d’energia renovable.


Les 14 empreses participants en aquesta edició han disposat dels serveis d’una persona experta especialitzada en energia durant un període de 6 mesos, amb una major o menor dedicació depenent de la modalitat i la necessitat concreta.


El servei bàsic, realitzat de forma remota, permet a l’empresa conèixer el consum d’energia anual, verificar la contractació d’energia i fer un seguiment del consum i de la facturació. Opcionalment, l’empresa pot ampliar el suport per a desenvolupar alguna de les possibles mesures de millora detectades. En el servei avançat, es realitza una visita mensual a la planta per detectar i implementar punts de millora.


Els resultats obtinguts en aquesta edició es resumeixen en el següent quadre:


Resultats globals


Reducció assolida en consum (kWh): 42.420 kWh

Potencial de reducció de consum (kWh/any): 667.816 kWh/any

Estalvi assolit (€): 81.269 €

Potencial d’estalvi anual (€/any): 88.186 €/any

Estalvi d’emissions assolit (Tn CO2/any): 10,2 Tn CO2/any

Potencial d’estalvi emissions (Tn CO2/any): 160,9 Tn CO2/any

Aquests resultats s’han aconseguit aplicant millores en la contractació de l’energia, en els propis processos productius (millores de calderes i circuits tèrmics, millores en circuit d’aire comprimit, etc), en controls de climatització i d’il·luminació i en la implementació d’aïllaments en espais calefactats. Cal destacar també l’avaluació i la implementació de sistemes de generació d’energia solar fotovoltaica per autoconsum.


Durant el desenvolupament del servei es va detectar i valorar la realització d’una compra agregada de sistemes d’aire comprimit, si bé es va descartar per causes relacionades amb la situació de pandèmia.


Properament està prevista una nova convocatòria del servei de gestió energètica compartida, que a més estarà lligada a la possible creació d’una comunitat energètica en els polígons industrials de Granollers. Aquesta comunitat energètica facilitaria la implementació de projectes col·laboratius, de sistemes d’autoconsum compartit o d’altres iniciatives com la compra agregada d’energia.Comments


bottom of page