Pilones de formigó

S'ha aconseguit millorar l'aprofitament d'unes pilones de formigó que es van incorporar al Mercat de Recursos per part d'una empresa. Aquesta ja no les necessitava i a través de GRID Granollers ha aconseguit anul·lar el cost de la seva gestió. Per la part prenedora, ha estalviat els costos d'adquisició de material nou.