top of page

Celebrada la 1ª sessió de les Trobades GRID Granollers

GRID Granollers obre un debat sobre la col·laboració públicoprivada per a respondre als desafiaments de la sostenibilitat.


La plataforma GRID Granollers inaugura un cicle de tres conferències amb la presència de prestigiosos experts internacionals i representants d'institucions públiques.


La sostenibilitat està generant oportunitats per a una innovació disruptiva. Aquest ha estat un dels missatges principals que el professor Fabrizio Ferraro, director del departament de Strategic Management de IESE Business School ha llançat als empresaris i directius reunits al Teatre Auditori de Granollers aquest dimarts 8 de febrer.


La ponència del professor Ferraro s'emmarca en el cicle “TROBADES: Guanyar amb la sostenibilitat” organitzada per GRID Granollers, la plataforma al servei de les empreses i entitats per a fomentar l'ús eficient dels recursos no aprofitables i la cooperació entre empreses. El cicle es proposa oferir un marc de comprensió i pràctica a les empreses del territori per a poder interpretar els desafiaments i aprofitar les oportunitats que neixin de la especial convergència de l'emergència ambiental i les ajudes públiques per a la recuperació econòmica.


El professor Ferraro ha destacat que la sostenibilitat és un aspecte sistèmic i que només des d'una mirada sistèmica es poden prendre decisions que seran útils tant per a la societat com per a les empreses i el seu propi èxit. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) representen una referència fonamental per a aquesta pressa de decisions: Ferraro ha destacat que encara que es pugui pensar que els ODS són generals i abstractes, la realitat però, és oposada. Els ODS ofereixen un pla i unes mètriques molt vàlides per a poder actuar a nivell d'empresa. El problema és que, malgrat que ja existeixen casos d'èxit , en general no s'estan obtenint els resultats esperats i es necessita un major esforç per part de tots. És d'esperar que en el futur les autoritats públiques en tots els nivells es veuran forçades a posar pressió sobre les empreses i la ciutadania per a assolir comportaments més sostenibles.


En aquest sentit, el professor d'IESE ha fet una crida a preparar-se ara per el que vindrà, de forma que les empreses estiguin ja llestes per a respondre a aquest creixement de les exigències. Ja que no únicament les autoritats públiques demanaran a les empreses ser més sostenibles, sinó que també hi ha una clara i forta tendencia també en el mon financer cap a inversions sostenibles. Les empreses sostenibles no només hauran de complir amb les noves reglamentacions de sostenibilitat, sinó que podran accedir a finançaments que d'altre manera no estarien al seu abast.


Per tal de preparar-se al nou mon i exercir un lideratge sostenible, Ferraro ha ofert als empresaris i directius presents el que ell considera els tres aspectes claus. Primer, és necessari desenvolupar una nova mentalitat, que posi l'economia circular en el centre de com les empreses pensen i actuen. La segona, és necesari innovar de forma disruptiva, canviant la percepció del valor dels mercats en els que s'està operant. En aquest sentit, el professor Ferraro ha mencionat exemples molt famosos, com Tesla i Netflix per a demostrar que mercats que semblen molt estables poden patir canvis radicals en pocs anys i ha afirmat que les empreses catalanes Wallbox y Heüra son exemples de disrupció a partir de la sostenibilitat. I finalment, el tercer aspecte clau per a liderar la sostenibilitat és la col·laboració. En aquest sentit, el professor Ferraro manté que s'ha de buscar moments de col·laboració tan entre empreses com entre el sector públic i el privat.


Ferraro no estava sol en aquesta primera conferència del cicle "Trobades GRID: Guanyar amb la sostenibilidad”. La jornada ha estat introduïda per Alba Barnusell, primera tinent alcalde del ajuntament de Granollers, i ha estat moderada per Giuseppe Cavallo, expert en estratègies empresarials i de marca. A la ponència de Fabrizio Ferraro s'ha afegit també la presentació de l'Isaac Peraire, director general de l’Agència de Residus de Catalunya.


L'Alba Barnusell ha subrallat la importància de realitzar una aposta seria per la sostenibilitat, tant per part de les empreses com del sector públic, confirmant que la cooperació és clau per l'èxit en un moment històric com el que vivim.


L'Isaac Peraire ha ofert un mapa detallat per tal d'aprofitar la bona disposició del sector públic, explicant-lo des de la presepectiva de la gestió dels residus. En la seva explicació no han faltat exemples clarificadors d'iniciatives com les relacionades amb el sector de la moda, que destaca tant per l'impacte en negatiu sobre el medi ambient, com per les accions en positiu d'algunes empreses concretes. Peraire ha mantingut que la cooperació entre el sector públic i privat no s'ha d'entendre com un assistencialisme, sinó que el sector públic ajudi a les empreses que realment vulguin apostar i actuin de forma concreta per a un canvi real.


El cicle “Trobades GRID: Guanyar amb la sostenibilitat” seguirà amb dues noves cites. El proper 8 de març, Joan Tristany, director general de AMEC, la Asociación de les Empreses Industrials Internacionalitzades es concentrarà en casos concrets d'èxits en l'economia sostenible oferts per empreses i el 5 d'Abril, Luis Costa, consultor internacional de CEOs i equips directius explicarà com es crea una cultura exitosa de col·laboració dins de l'empresa i entre les organitzacions.


GRID Granollers és una iniciativa impulsada conjuntament entre l'Ajuntament de Granollers i les Associacions dels polígons de Granollers amb la finalitat de promoure la simbiosi industrial i crear polígons industrials competitus amb el suport de la Diputació de Barcelona.


A través de GRID Granollers les empreses poden compartir recursos que ja no necessiten o que en fan poc ús per tal de posar-los en valor i que altres puguin aprofitar-los. Però també és un lloc de trobada per compartir i adherir-se a serveis i projectes col·laboratius que es promouen en el seu entorn amb la finalitat d'aprofitar les economies d'escala i facilitar les sinergies industrials i la cooperació empresarial.Comments


bottom of page