top of page

Bones pràctiques en economia circular a Granollers: el cas de FAT.FAT és una empresa dedicada a la distribució de màquines de tall per perfils metàl·lics i d’accessoris. Nascuda l’any 1963, està ubicada al polígon Congost. Els darrers anys ha fet una aposta decidida per l'economia circular.

La presentem com una bona pràctica molt interessant en la incorporació d’iniciatives diverses que marquen un nou camí de transició cap al nou model productiu que incorpora criteris de sostenibilitat, circularitat i col·laboració.

Algunes de les actuacions més destacades tenen a veure amb la innovació al propi catàleg de productes, aportant millores ambientals, com ara la reducció de la generació de residus (taladrines) a partir d’innovacions en els seus accessoris per les màquines de tall.

També però, han introduït canvis en la gestió dels residus que finalment generen. Un cas paradigmàtic és la gestió dels mandrins de les bobines de matèria primera. Aquests mandrins els retornen al proveïdor per tal que en faci un nou ús, aplicant criteris de logística inversa. En el procés, tant client com proveïdors obtenen millores d’eficiència.

El vector energètic també l’estan considerant clau, amb avaluació de propostes d’energia renovables per una banda, i per l’altra participant en la iniciativa de Granollers Mercat del Gestor energètic compatit.

Respecte a la implicació amb l’entorn, FAT forma part de l’Associació dels polígons Congost i Jordi Camp des dels seus inicis. A més, participa activament en projectes concrets relacionats amb la millora de la sostenibilitat. Entre ells destaquen el projecte de la Deixalleria industrial del polígon Jordi Camp, que està orientat a facilitar la gestió de residus banals (paper i cartó, plàstic, ferralla o fusta) o el projecte de Compra agregada d’energia renovable.

FAT participa en el projecte Granollers entra en simbiosi i darrerament ha aportat recursos a la plataforma GRID, que ja han estat reutilitzats, en aquest cas per una entitat del tercer sector.

FAT enfoca d’una manera diversa el canvi de model, tant en els processos de la pròpia activitat com participant activament de les oportunitats de col·laboració o simbiosi a l’entorn.


Comments


bottom of page