top of page

BALANÇ ENERGÈTIC DELS POLÍGONS INDSUTRIALS DE GRANOLLERSEina clau per a la promoció de sistemes per a l'autoconsum solar als polígons.


Gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, l’empresa AIGUASOL ha desenvolupat un mapa del potencial d’autoconsum als polígons de Granollers.


Aquesta eina, s’ha basat en el mapa del potencial solar als polígons desenvolupat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que defineix per a cadascuna de les teulades dels polígons industrials la radicació solar incident tenint en comtpe la orientació i inclinació de la teualda, així com les ombres que afecten aquella teulada.

Aquest mapa de potencial solar s’ha creuat amb les corbes de consum energètic de les empreses que s’han generat a partir de les dades facilitades per les empreses distribuïdores d’energia.


Aquesta eina ha permès un primer anàlisi general del balanç energètic als polígons, identificant quin és la potencia solar instal·lable (un total de 191MWp), la generació solar anual (179GWh/any), així com la quantitat d’energia autoconsumida i els excedents generats.


Amb les dades existents, instal·lant tota la superficie de teulades es podria cobrir al voltant del 30% de la demanda energètica de les empreses i es disposaria d’uns excedents capaços de generar electricitat per a més de 104.000 vivendes.


L’eina desenvolupada permet facilitar la implementació de sistemes d’autoconsum compartit ja que s’identifiquen clarament aquelles parcel·les amb un reduït % d’autoconsum derivat de l’elevat consum o la poca generació solar.


També permet identificar aquelles zones dels polígons industrials on és necessari un augment de la generació solar utilitzant teulades de polígons propers o fins i tot mitjançant la instal·lació de sistemes solars en pèrgoles...


Un dels reptes que es presenten en el espai coopera del GRID és la promoció de sistemes solars compartits. Així doncs, les empreses que estiguin interessats en la implementació de sistemes solars però per les característiques de la seva teulada o pel consum energètic que tenen no els sigui rentable la instal·lació d’un sistema d’autoconsum individual es poden inscriure en aquest repte de sistemes solars compartits.


Per a més informació sobre el servei consulteu l’espai coopera del GRID.

Comments


bottom of page