top of page

Així ha estat l'any 2020 pel GRID Granollers

Nova web per GRID Granollers, la plataforma al servei d’empreses i entitats del territori creada per a l’aprofitament dels recursos del territori i impulsada per l’Ajuntament de Granollers i les associacions dels polígons de la ciutat.

A continuació us fem recull del que ha estat l’any


AL MERCAT DE RECURSOS

GRID compta ara amb 23 propostes de recursos (restes de producció, excedents, residus, etc) provinents d’empreses de Granollers i entorn.

Aquestes són les fites de l'any:

· 1 recurs que actualment és residu sense valor es segueix aprofitant parcialment per part d’entitats públiques i del tercer sector: sacs de cafè per tallers a escoles i centres de treball.

· 2 recursos han participat al Laboratori d’idees de la UAB per explorar a través de grups de recerca noves vies d’aprofitament: la pellofa del cafè i les aigües residuals amb càrrega orgànica.

· Continuem explorant alternatives de millora en de l’ús i gestió de residus d’alguns residus concrets, com ara els sacs de cafè i els film multicapa.

· Estem tancant l’aprofitament d’equips informàtics obsolets que en una part es podran reparar i en una altra s’utilitzaran per a pràctiques al cicles d’informàtica i electrònica.

· GRID Granollers ha estat reconegut, com a part del programa "Granollers entra en Simbiosi", amb el premi nacional del Premis Europeus a la Promoció Empresarial 2020 en la categoria de suport al desenvolupament dels mercats verds i l’eficiència en els recursos.

L’aprofitament dels recursos a través del GRID ha permès reduir el cost de gestió dels productors i ha generat un estalvi als prenedors. A més, ha contribuït a reduir el consum de nous recursos, i per tant hem contribuint a través de la simbiosi industrial a la millora del medi.


Un dels pilars del GRID és la cerca de projectes compartits, per fer possible l’assoliment d’economies d’escala que permetin assolir estalvis a les empreses, a partir de la col·laboració.

L’any 2020 s’han materialitzats els següents:

* Deixalleria industrial: l’Associació del polígon Congost i Jordi Camp dona continuïtat al projecte pilot de 2019 i consolida la iniciativa amb un augment dels participants i per tant de la correcta gestió dels residus valoritzables de paper/cartró, plàstic, ferralla i fusta, per part de les empreses.

* Demanda agregada d’energia: les Associacions de Coll de la Manya, Font del Radium i Congost i Jordi Camp han posat en tancat l’any 2020 una nova compra agregada d’energia, duplicant la contractació de l’any anterior. Una contractació que té com a requisit l’origen renovable de l’energia consumida.

* Gestor Energètic Compartit: L’any 2020 s’ha impulsat la segona edició del projecte de gestor energètic compartit i s’han cobert totes les places disponibles en les dues modalitats que s’oferien: una avançada que inclou una visita mensual i 10 hores d’assessorament especialitzat i una bàsica on es fa un seguiment del consum i la facturació energètica de les empreses via online.


AMB ELS ESMORZARS GRID

L’any 2020 hem continuat la proposta si bé s’ha hagut de reformular arrel de la pandèmia. Els esmorzars s’han celebrat on-line en comptes de fer-ho a Can Muntanyola. Aquests són els realitzats durant el 2020: #3 esmorzar: Packaging sostenible i coneixement compartit L’empresa 3D Click va explicar com afavoreixen la col·laboració per fomentar una industria més sostenible, ajudant a reduïr la necessitas de prototips físics. A més va presentar una plataforma col·laborativa i gratuïta per a la indústria del packaging, que estan fent créixer de la mà dels fabricants d’envasos a nivell europeu, per connectar la indústria del packaging. #4 esmorzar: Cas real d’assessorament en innovació L’empresa Descans del Vallès, va compartir amb els assistents com ha posat en marxa la reflexió estratègica i la definició d'accions, i com ha aprofitat les línies d'ajut i assessorament disponibles. #5 esmorzar: Experiència amb el gestor energètic compartit de polígons L’empresa Velutex ens va explicar la seva experiència participant en el servei de gestió energètica compartida. Durant la sessió va exposar el procediment que van seguir per a la seva implementació així com els avantatges i beneficis que els ha suposat la participació en aquest servei.


I LA COL·LABORACIO AMB LA WEB RESIDU-RECURS


Ara des a la secció de Mercat de Recursos de Grid Granollers també us mostrem les ofertes de recursos ubicades a municipis propers.


Es pot accedir directament i avaluar-les. Igualment, els recursos de GRID que cerquen prenedors tenen l'opció d'aparèixer a la Borsa de subproductes i des de GRID es fa el filtre de les demandes que es rebin.

Comments


bottom of page