top of page

Els residus de la indústria del cafè al Laboratori d'Idees de l'UAB

L'edició de 2020 del Laboratori d'idees de l'UAB s'ha dedicat enguany a la simbiosi industrial. Des de Granollers es van presentar dos reptes: el primer, la revalorització dels recursos del café: sacs de jute, la pellofa i el marro; el segon, la recuperació de les aigües residuals industrials. Tots dos van estar seleccionats per la segona fase, en què equips d'invetigadors treballen per buscar solucions innovadores per a la millor valorització d'aquests residus.

El programa «Granollers entra en Simbiosi» va detectar els residus del cafè com a una oportunitat de simbiosi industrial i treballa per a trobar una solució més eficient en la seva gestió.

En aquest context col·labora amb el grup invetigador del Laboratori d'Idees per explorar noves vies de valorització a través d'una nova mirada a l'ús i tractament d'aquest residu, d'una empresa del nostre entorn.

Durant el mes de desembre de 2020 es presentaran els projectes i es decidirà el guanyador final.

bottom of page