top of page

Programa d'assessorament energètic per a pimes industrials


L'ICAEN inicia un nou programa d'assessorament energètic per a pimes industrials.

L’Institut Català d’Energia (ICAEN), ens adscrit al departament d’Empresa i Coneixement, ha engegat un nou programa d’assessorament energètic dirigit específicament a petites i mitjanes empreses industrials manufactureres. La iniciativa consisteix en la realització d’entrevistes i visites a empreses de tot el territori català per tal de caracteritzar els seus consums d’energia, conèixer els seus projectes d’estalvi i eficiència energètica i identificar les barreres o dubtes que els sorgeixin en aquest àmbit, de manera que es puguin elaborar pautes d’orientació globals i dissenyar noves mesures més adequades a les necessitats de les indústries catalanes per avançar en la descarbonització dels seus processos productius.

Podeu contactar amb Granollers Mercat, per disposar de més informació: mvives@granollers.cat

bottom of page