top of page

GRID Granollers: Així ha estat el 2019!


Durant el 2019 GRID Granollers, la plataforma al servei d’empreses i entitats del territori creada per a l’aprofitament dels recursos del territori i impulsada per l’Ajuntament de Granollers i les associacions dels polígons de la ciutat, ha crescut amb força. A continuació us fem recull del que ha estat l’any.

Mercat de Recursos

GRID compta ja amb amb 18 propostes de recursos (restes de producció, excedents, residus, etc) provinents d’empreses de Granollers i entorn.

Aquestes són les nostres fites de l'any:

  • 2 recursos que no tenien més ús a l’empresa, han estat reutilitzats: uniformes de cuina i barreres de formigó.

  • 2 recursos que actualment són residus sense valor, s’han aprofitat parcialment per part d’entitats públiques i del tercer sector: sacs de cafè per disseny de bosses i tallers a escoles i palets de fusta laminada per a la construcció de punts de guaita.

  • 2 recursos més, big bags i bidons de paper kraft, estan en fase de valoració per part d’una indústria.

  • Hem iniciat, amb empreses del territori, tres projectes diferents per explorar alternatives de millora en de l’ús i gestió de residus concrets: la pellofa del cafè, els mandrins i els sacs de cafè.

  • Els recursos de GRID Granollers han participat en la jornada del 10 d’octubre a Barcelona «Residu va, residu ve», organitzada pel Club Emas.

L’aprofitament dels recursos a través del GRID ha permès reduir el cost de gestió dels productors i ha generat un estalvi als prenedors. A més, ha contribuït a reduir el consum de nous recursos, i per tant hem contribuint a través de la simbiosi industrial a la millora del medi.

Coopera

Un dels pilars del GRID és la cerca de projectes compartits, per fer possible l’assoliment d’economies d’escala que permetin assolir estalvis a les empreses, a partir de la col·laboració.

L’any 2019 s’han materialitzats els següents:

Deixalleria industrial: projecte pilot impulsat per l’Associació del polígon Congost i Jordi Camp i Granollers mercat que es va iniciar durant el mes de novembre i que cerca facilitar la correcta gestió dels residus valoritzables de paper/cartró, plàstic, ferralla i fusta, per part de les empreses. Els principals objectius d’aquesta prova pilot són: sensibilitzar a les empreses en temes de gestió de residus, potenciar l’agregació de la demanda i dissenyar solucions a mida, minimitzar els costos de la gestió basant-nos en el Km0 i el més significatiu, reduir el volum i el cost del banal, que serà un cost creixent en un futur immediat. Amcor, Barikit, Bocrep, Comercial Vila Vila (Ford), Descans del Vallès i Fat Soluciones de Corte són les 6 empreses participants d’aquesta prova pilot, on Tega és el gestor participant.

Demanda agregada d’energia: les Associacions de Coll de la Manya, Font del Radium i Congost i Jordi Camp han posat en marxa aquest projecte a través del qual s’han licitat 33 punts de subministrament per les empreses dels polígons esmentats. Després que les comercialitzadores presentessin les ofertes, la que ha ofert unes millors condicions ha estat Electra Caldense Energia, una empresa de proximitat que comercialitza el total de la seva energia d’origen renovable. Amb una compra col·lectiva de 3 GWh, l’estalvi anual que representa per a les empreses és del 16.1% (72.900€).

Gestor Energètic Compartit: Durant aquests darrers mesos de l’any s’ha posat en marxa el gestor energètic compartit. En aquesta segona edició del projecte el servei de gestió energètica s’ofereix en dues modalitats: una avançada que inclou una visita mensual i 10 hores d’assessorament especialitzat i una bàsica on es fa un seguiment del consum i la facturació energètica de les empreses via online. Es preveu donar servei a un total de 16 empreses dels polígons de Granollers de forma continuada durant 6 mesos.

Esmorzars GRID

L’any 2019 hem iniciat aquesta nova proposta que cerca, a través d’un format reduït, debatre sobre temes específics relacionats amb l’economia circular.

Els esmorzars es celebren a Can Muntanyola, de 9 a 10 h, van adreçats a empreses industrials. Aquests són els realitzats durant el 2019:

#1 esmorzar: Zero waste

L’empresa Robert Bosch ens va explicar com van fer per gestionar, identificar i valorar el recursos no utilitzats per donar-li una segona vida.

#2 esmorzar: Sostenibilitat, comunicació i autenticitat.

El tren de la sostenibilitat està encara emergint, encara no existeix un mercat pròpiament, sinó segments més interessats. Hem de veure com encaixa el nostre producte en aquests segments per poder centrar la comunicació en l’eix sostenible.

Per a l’any 2020 es continuaran programant Esmorzars GRID. El proper es celebrarà el darrer divendres de gener.

bottom of page