top of page

Segon Esmorzar del GRID: Sostenibilitat, comunicació i autenticitat.

El divendres 29 de novembre es va fer #2 esmorzar del GRID a Can Muntanyola per parlar de "Màrqueting Sostenible".

El Giuseppe Cavallo, fundador de l’empresa de màrqueting Vox Populi Lab, va parlar de com i quan incorporar els valors de la sostenibilitat en la nostra comunicació al client. I va compartir la seva àmplia experiència en aquest camp.

El tren de la sostenibilitat està encara emergint, encara no existeix un mercat pròpiament, sinó segments més interessats. Hem de veure com encaixa el nostre producte en aquests segments per poder centrar la comunicació en l’eix sostenible.

L’altra clau és l’autenticitat. Només podem comunicar sostenibilitat si és un dels valors de l’empresa.

La sostenibilitat no és una estratègia, és un valor.

bottom of page