Primera contractació agregada d'energia

Es tracta d'un dels projectes COOPERA inclosos dins del GRID Granollers.

Tres associacions de polígons de Granollers (Coll de la Manya, Font del Radium i Congost i

Jordi Camp) han col·laborat per impulsar un projecte de compra d'energia agregada.

En total, s'han licitat 33 punts de subministrament amb una compra col·lectiva de 3 GWh/any, dividida en tres lots (tarifes 2.0A, 2.1A i 3.0A), si bé l'últim lot concentra el 96% del volum de la licitació.

Un total de 17 comercialitzadores han presentat ofertes, i la guanyadora del lot principal ha estat Electra Caldense Energia. A més, de ser una empresa de proximitat, garanteix que tota l’energia que comercialitza és d’origen renovable.

Cal destacar que la iniciativa ha generat un estalvi mitjà del 16,1%, és a dir, un estalvi anual de 72.950,94€ sobre un import anual de 451.737,31€.

Si teniu interès a participar a properes licitacions, podeu contactar als enllaços indicats a www.gridgranollers.com/product-page/compra-conjunta-energia.