top of page

Primera contractació agregada d'energia

Es tracta d'un dels projectes COOPERA inclosos dins del GRID Granollers.

Tres associacions de polígons de Granollers (Coll de la Manya, Font del Radium i Congost i

Jordi Camp) han col·laborat per impulsar un projecte de compra d'energia agregada.

En total, s'han licitat 33 punts de subministrament amb una compra col·lectiva de 3 GWh/any, dividida en tres lots (tarifes 2.0A, 2.1A i 3.0A), si bé l'últim lot concentra el 96% del volum de la licitació.

Un total de 17 comercialitzadores han presentat ofertes, i la guanyadora del lot principal ha estat Electra Caldense Energia. A més, de ser una empresa de proximitat, garanteix que tota l’energia que comercialitza és d’origen renovable.

Cal destacar que la iniciativa ha generat un estalvi mitjà del 16,1%, és a dir, un estalvi anual de 72.950,94€ sobre un import anual de 451.737,31€.

Si teniu interès a participar a properes licitacions, podeu contactar als enllaços indicats a www.gridgranollers.com/product-page/compra-conjunta-energia.

bottom of page