top of page

Publicades les bases per les subvencions per al FOMENT DE L'ECONOMIA CIRCULAR

Destaquem els aspectes més rellevants

OBJECTE: actuacions d'estudis de prevenció, innovació i noves tecnologies per a la prevenció de la generació de residus i el seu tractament lligades a l'economia circular, com projectes d'implementació en el mercat de productes i serveis que accelerin l'economia circular i que promoguin una prevenció de residus en tot el cicle de vida d'un producte.

Les actuacions subvencionables són de dos tipus:

Classe A. Projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis Classe B. Estudis d'obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis Per ambdues classes, les categories definides són:

1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin una major eficiència dels recursos materials diferents de l'aigu 2. Nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.). 3. Reutilització i reparació de productes. 4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los 5. Remanufactura. 6. Simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua. 7. Noves aplicacions de materials reciclats. 8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s'estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d'operacions existents de valorització de residus de tercers. 9. Mineria d'abocadors per a la recuperació de materials.

Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals

S'inclouen en aquesta classe els projectes que inclouen l'elaboració d'estudis sobre el potencial de l'economia circular ja sigui a nivell sectorial o bé territorial, així com les accions de comunicació que se'n derivin (campanyes, jornades, etc.). DESTINATARIS: Poden sol·licitar els ajuts les empreses privades o les agrupacions d'empreses privades. IMPORT: 75% de les despeses, amb un màxim del 40,000 euros per les classes A i B, i 25,000 euros per la classe C. DESPESA SUBVENCIONABLE: Cost laboral personal propi, costos de consumibles i materials, analítiques i assajos, lloguer d'equips i locals, compra d'equips, activitats de consultoria i/o enginyeria, accions de comunicacio, etc.


bottom of page