top of page

Completada la 1a edició del Gestor Energètic Compartit

Es tracta d'un dels projecte basats en la cooperació i l'agregació dins de GRID Granollers.

Aquesta iniciativa ha consistit en l’oferiment a les empreses industrials de Granollers d’un servei de gestió energètica per abordar una anàlisi inicial de la gestió existent, la definició d’indicadors i valorar possibles mesures. En el seu finançament ha participat Granollers Mercat, Diputació de Barcelona i les pròpies empreses.

Al final de l’edició s’estima un estalvi total de prop de 40,000 euros, més del doble del seu cost, i la detecció de fins a 15 punts de millora per a reduir el consum energètic de les empreses.

Si bé el servei s’ha rebut s’ha rebut de formar individual, la contractació s’ha fet de forma agregada, cosa que ha aportat els següents avantatges:

- els costos finals han sigut més ajustats, per la contractació conjunta

- empreses que no s’haguessin plantejat una contractació d’aquest tipus, han pogut participar i comprovar els avantatges de la gestió energètica

- el fet de «compartir» el servei ha permès augmentar l’efectivitat atès que algunes problemàtiques i/o oportunitats podenr ser comunes entre les diferents empreses participants.

- s'ha plantejat la possibilitat de compartir entre les empreses equips d'us discontinu, per a millorar l'impacte de la gestió energètica.

Està prevista una nova edició que preveu oferir diverses modalitats dels servei per tal de facilitar a empreses amb reduït consum d'energia, accedir a serveis de gestió energètica. En aquesta edició es cercaran també, solucions col·laboratives en la gestió, ja sigui a través d’estalvis per compra agregada o per la definició de projecte amb infraestructures i/o equips comuns per les empreses.

El projecte és una iniciativa de Granollers Mercat i compta amb la participació de les Associacions dels polígons de Granollers.

Més informació aquí

bottom of page