top of page

Si treballes amb plàstic, pots obtenir un segell ambiental


Per millorar l’estratègia de sostenibilitat a les empreses s’ha desenvolupat un conjunt d’eines per promoure mercats de productes i serveis més ecològics. Entre elles trobem l’etiquetatge ecològic, sovint fàcil d’obtenir i element diferenciador al llarg de la cadena de valor, un element diferencial que millorarà la competitivitat.

El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és una de les tres ecoetiquetes, promoguda per la Generalitat de Catalunya. Aquest distintiu reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. El Distintiu té actualment 33 categories (17 de productes i 16 de serveis).

Primeres matèries i productes de plàstic reciclats és una de les categories.

Amplia la informació aquí.

bottom of page