PALOU NORD Generació Solar compartida

PALOU NORD Generació Solar compartida

La generació solar compartida és una alternativa per a la implementació de sistemes solars que permet que vàries empreses comparteixin una instal·lació, optimitzant-ne el seu disseny i el consum d’energia generada, així com reduint el cost d’inversió.

Al mateix temps també permet ubicar la instal·lació a la ubicació més favorable.

 • Descripció

  Una empresa ubicada en el polígon industrial Palou Nord de Granollers està cercant empreses del seu entorn per tal d’optmitzar el projecte de generació d’energia renovable que té previst a la seva empresa, així com minimitzar els costos d’inversió.

  L’empresa ofereix la possibilitat d’avaluar possibles alternatives d’implicació en el projecte de noves empreses i la possibilitat de crear una comunitat d’energia renovable.

 • Què necessitem?

  Busquem empreses de Granollers ubicades en el polígon industrial Palou Nord interessades en implementar un sistema d’energia solar fotovoltaica i fer-ho de forma compartida. No es necessari disposar de teulada, atès que l’empres disposa de superfície de teulada suficient.

  No existeix un nombre mínim d’empreses per tal d’implementar el projecte, tot i que es recomanable un nombre suficient com per a compatibilitzar els consums, optimitzar el disseny i minimitzar el cost de la instal·lació.

 • Qui pot fer-ho?

  Qualsevol empresa i/o propietat ubicada al polígon industrial Palou Nord de Granollers.

   

 • Com fer-ho?

  Contactar amb mvives@granollers.cat  de Granollers Mercat que procedirà a validar el potencial de la coberta de la nau.

  En cas de ser una empresa ubicada en altres polígons industrials però interessat en avaluar el potencial solar pots adreçar-te al espai web de Can Muntanyola

  En cas d’estar interessat en sistemes solars compartits pots adreçar-te al Projecte: Generació Solar compartida del espai Coopera.