top of page
Gestor compartit de l'aigua a la indústria

Gestor compartit de l'aigua a la indústria

Servei d’acompanyament en el procés d’optimització en l’ús de l’aigua a la industria. El servei va dirigit a les empreses dels polígons de Granollers, Montmeló, Vilanova del Vallès i Montornès del Vallès amb l’objectiu d’acompanyar-les per a poder reduir-ne el consum, optimitzar-ne els ús, i/o millorar-ne la gestió de l’aigua residual.

 • Descripció

  Els assessoraments estaran realitzats per empreses especialitzades en el vector aigua i les empreses tindran la oportunitat de continuar l’assessorament més enllà del servei, contractan directament l’empresa assessora.

  Objectiu: Analitzar el consum, us i gestió de l’aigua a la indústria i definir alternatives per a abordar aquelles necessitats que l’empresa hagi valorat com a prioritàries.

  Metodologia: Per assolir els objectius marcats, s’han definit dues fases del servei.

  La inscripció a la primera NO implica la obligatorietat de realitzar la segona fase, que es negociarà de forma individualitzada amb cadascuna de les empreses interessades.

  Fase 1: identificació de les necessitats específiques de l’empresa i concreció de la oferta per a avaluar i definir (tècnica i econòmicament) les necessitats seleccionades.

  Fase 2: Anàlisi de les necessitats i definició de solucions i alternatives per a resoldre les necessitats

   

  Al finalitzar cadascuna de les fases l’empresa obtindrà:

  Fase 1: Llistat de les necessitats detectades i priorització i elecció d’aquestes. Oferta econòmica per a treballar les necessitats escollides.

  Fase 2: Informe d’avaluació de les necessitats escollides que inclou una definició de possibles alternatives per a abordar cadascuna de les necessitats.

   

  Un cop finalitats els serveis es treballarà per a identificar possibles solucions compartides. Per tal de poder avaluar aquestes solucions, les empreses participants en el servei autoritzaran l’ús de la informació extreta del servei de forma confidencial i sempre respectant l’anonimat de les dades.

  Cost

  Fase 1: SENSE COST PER L’EMPRESA

  Fase 2: Es concretarà de forma individualitzada, al finalitzar la fase 1. Granollers Mercat es farà carrec del 70% del cost definit amb un màxim de 30h. El cost unitari d'aquesta fase serà de 55€/h.

 • Què necessitem?

  Empreses interessades en analitzar el consum i ús de l’aigua a la industria, i/o empreses interessades en analitzar la gestió de l’aigua residual.

 • Qui pot fer-ho?

  El servei va destinat a qualsevol empresa, ja sigui gran, petita o mitjana dels polígons industrials de Granollers, Montmeló, Vilanova del Vallès i Montornès.

  És especialment recomanable per a empreses amb usos i consums d’aigua destacables, amb plantes de tractament d’aigues residuals pròpies, etc.

 • Com fer-ho?

  Omplint el següent formulari o enviant un correu a grid@granollers.cat indicant el vostres interès.

   

  Per a més informació descarrega’t la fitxa del servei:

bottom of page