top of page
Gestió Energètica compartida

Gestió Energètica compartida

L’obejctiu de la proposta és la incorporació de la gestió i anàlisi del consum i la facturació energètica a les empreses i aprofitar les sinèrgies que la proximitat i compartició d’aquest servei pugui generar.

 

Els beneficis d’aquesta contractació compartida són econòmics (economia d’escala) i tècnics ja que permet detectar inetresos/necessitats comuns o complementaries, i permet l’intercanvi d’experiències amb empreses veïnes.

 

El servei posa a disposició de les empreses un especialista en energia durant un període de 6 mesos que assessorarà a les empreses tan dels aspectes econòmics (contractació i facturació) com dels aspectes tècnics (consum, mesures d’eficiència energètica i generació renovable) vincualdes al vector energètic de les empreses.

 

També es preten detectar i promoure aquells projectes que puguin beneficiar-se de compartir entre empreses una iniciativa:

- Generació compartida d’energies renovables.

- Compra agregada de sistemes i equips: aire comprimit, climatització...

- Contractació agregada de serveis: auditories energètiques...

 

 • Descripció

  l servei de gestió energètica compartida s’ofereix en dues modalitats, amb diferent grau de dedicació:

   

  Servei bàsic: Inclou una visita inicial per a coneixer l’activitat, una avaluació de la contractació energètica, seguiment del consum i la facturació així com una identificació de punts de millora. Els ervei fianlitza amb una reunió presencial de avaluació de resultats.

   

  Servei avançat: Inclou totes les tasques del servei bàsic, així com la realització d’una visita tècnica mensual per tal de detectar i implementar mesures d’estalvi, eficiència energètica i/o generació d’energia renovable.

   

  Es recomana que l’elecció de la modalitat consideri l’impacte del consum energètic en el balanç de la seva activitat o de l’existència d’algun projecte que necessiti de la participació d’un especialista.

  Per a més informació accedeix a:

  • Servei de gestió energàtica compartida: modalitat BÀSICA
  • Servei de gestió energàtica compartida: modalitat AVANÇADA

  En aquest enllaç trobareu una presentació on es recullen els resultats de l’aplicació dels ervei en els polígons de Granollers.

 • Què necessitem?

  Empreses interessades en reduïr el cost o el consum energètic. Empreses interessades en implementar sistemes de generació renovables o amb d’altres projectes vinculats amb el consum d’energia.

   

  En cas de no saber quina modalitat escollir, es recomana omplir el formulari on es requereixen un llistat breu d’indicadors que faciliten la interpretació de l’interès de l’empresa en el servei i es pot definir quina de les dues modalitats s’ajusta més a les seves necessitats.

  En cas contrari contacteu directament amb grid@granollers.cat

 • Qui pot fer-ho?

  Qualsevol empresa/propietat ubicada en els polígons industrials de Granollers i el seu entorn, interessada en reduir el cost i/o el consum d’energia a la seva empresa.

 • Com fer-ho?

  - Escollir la modalitat de servei: ompliu el formulari o contacteu amb grid@granollers.cat S’ofereix la possibilitat de realitzar una reunió prèvia per tal de coneixer la vostre activitat i valroar quina modalitat s’ajusta més a les vostres necessitats.

  o

  - Contractar el servei: ompliu el formulari o contacteu amb nosaltres a través del correu grid@granollers.cat o al telèfon 938614783.

bottom of page