Compra agregada de sistemes solars per autoconsum

Compra agregada de sistemes solars per autoconsum

Concurs privat de compra agregada de sistemes solars per a autoconsum, que pretén aprofitar factors d’economia d’escala per a obtenir uns costos d’instal·lació el més ajustat possible i unes característiques tècniques òptimes.

 • Descripció

  Des de Can Muntanyola a través de la comunitat e-GRID promovem la realització d’una compra agregada de sistemes solars per autoconsum en forma de concurs privat .

  El procés comptarà amb el suport extern d’especialistes en la implementació d’aquest tipus de sistemes que, de forma gratuïta per a les empreses, permetrà tenir un punt de vista que garanteixi l’èxit de la compra.

  Les fase del projecte, així com la metodologia del concurs es troben recollides en les bases de la comrpa i es divideix en les següents etapes:

  Etapa 1: Inscripció d’empreses i dimensionat d’instal·lacions

  Etapa 2: Concurs: obtenció i validació d’ofertes.

  Etapa 3: Elecció d’ofertes guanyadores i signatura de contractes d’instal·lació

  Etapa 4: Instal·lació de sistemes.

  Etapa 5: Seguiment i validació del funcionament.

  El projecte preveu que les empreses puguin escollir el model de finançament entre una modalitat de claus en ma on hi ha una compra directa o una modalitat d'Inversió 0, on l'empresa no ha de realitzar CAP inversió inicial. 

  El projecte no descarta la implementació de sistemes compartits, en el cas que hi hagi empreses on aquesta modalitat sigui més avantatjosa.

 • Què necessitem?

  Empreses interessades en la implementació de sistemes solars per a autoconsum.

  A través del formulari es requereixen informació bàsica de contacte així com algun detall vinculat directament amb l’objectiu del projecte.

   

 • Qui pot fer-ho?

  Empreses ubicades en els polígons industrials de Granollers, Montmeló i Vilanova del Vallès... i del seu entorn inmediat.

   

   

 • Com fer-ho?

  - Contactar amb nosaltres a través del correu grid@granollers.cat o al telèfon 938614783.

 • Documentació

  Bases del concurs de la compra agregada de sistemes solars: inclou la metodologia, els requeriments tècnics i la puntuació.

  Calendari: inclou el detall del calendari rpevist per a les diferents fases del concurs.

  Carta de compromís: Carta que les empreses han d'enviar a grid@granollers.cat, degudament omplerta i signada. Un cop rebuda la carta rebran accés a les dades necessaries per a dimensionar les ofertes.